VODKAS JSC "ROOM"

Posolskaya
Stolichnaya
Zolotaya hohloma

Pshenichnaya
Nizhegorodsky kremlin
Nizhny Novgorod

Russkaya
Sybirskaya
Staryi Nizhny

New Century

"ROOM" ALCOHOLIC BEVERAGES

Soudarinya
Pokrovsky
Ashberry on honey
Night Tango